top of page

Yleistä testaukseen liittyen

Petotestit® ovat Asko Sorvon vuonna 2012 kehittämä koirien koulutus- ja testausmenetelmä, jossa hyödynnetään aitoja petojen hajuja sekä täytettyjä ja petojen omilla hajuilla hajustettuja, kauko-ohjattavalla alustalla liikkuvia petoja.

Vaikka aktiivisia toimintavuosia on takana jo runsaasti, vieläkin olemme monelle tuntemattomia ja tämä herättää tietenkin paljon kysymyksiä. Koska haluamme toimia kaikessa aina koiralähtöisesti, me emme kulje suurissa massatapahtumissa,  vaan toimintamme keskittyy pienimuotoisiin tilaisuuksiin ympäri Suomea. Haluamme tarjota jokaiselle koiralle omistajineen mahdollisuuden keskittyä mahdollisimman hyvin ainutlaatuisessa tilanteessa - tämä kun ei ole sirkusviihdettä koirien kustannuksella, vaan suunnitelmallista ja tavoitteellista koirien kouluttamista ja testaamista hyvin monipuolisella tavalla, koiralähtöisesti ja koirien kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin tähdäten.

Asko ja pedot.JPG

Asko Sorvo ja pedot: 
Elvis-ilves, Mauri-villisika, Arska-susi sekä Viljo-karhu

AA_paula ja SampoP4600334 (3).jpg

Petotestit® kehittyvät jatkuvasti, jotta voimme yhä paremmin palvella kaikkia koiria omistajineen ja mahdollisimman monipuolisesti. Silloin aivan toiminnan alussa yli 12 vuotta sitten ei olisi voinut kuvitellakaan, miten monipuoliset mahdollisuudet tässä avautuvat ja siksi ymmärrämme hyvin ensimmäistä kertaa testeihin tulijoita, jotka eivät voi mitenkään kaikkea edes käsittääkään.

Vuodesta 2012 alkaen on kertynyt valtavan paljon arvokasta kokemusta,  paljon yhteistyötä erilaisten asiantuntijoiden kanssa, tuhansia ja taas tuhansia asiakaskohtaamisia ja kokemuksia sekä luonnollisesti myös kaikki omat kokemukset. 
 

Missään eikä kenelläkään ole hopealuotia, joka toimisi kaikkialla täysin ehdoitta eikä sellaista löydy meiltäkään. Tulee aina muistaa, että koirat ovat eläviä olentoja, päivät ovat erilaisia ja käyttäytyminen on myös aina kontekstisidonnaista. On paljon sellaisia tekijöitä, jotka vaikuttavat koirien käyttäytymiseen erilaisissa tilanteissa, esimerkiksi monelle koiralle voi jo pelkkä automatka testipaikalle olla jo niin paineistava, että koiran stressitasot ovat erittäin koholla, joka vaikuttaa koirien käyttäytymiseen. Lisäksi reaktiot eri pedoille voivat olla hyvinkin erilaisia.

aa_P7080340_2.JPG
aa_P7080423_2.JPG

On huomioitava, että erilaiset (piilevät) sairaudet, kiputilat ja hormonaaliset muutokset vaikuttavat, samoin esimerkiksi väsymys tai muu syy, jonka vuoksi koira ei halua tilanteita eskaloida vaikka se kenties aiemmin on sellaisia valintoja tehnyt. Nämäkin toki tietenkin tuovat omistajalle lisätietoa omasta koirastaan. Tulee muistaa, että me ihmiset kykenemme monimutkaiseen loogiseen ajatteluun aivan toisella tasolla kuin koirat. Ihminen ymmärtää pedon olevan täytetty, koiralle pedot ovat aivan yhtä oikeita kuin luonnonpedotkin. Mitä paremmin opimme tuntemaan omaa koiraamme, sen mukavammin arki ja erilaiset harrastukset ja työtehtävät sujuvat. 
 

Koiria on Petotesteissä® käynyt vuosien aikana yli 20 000 ja vaikka kahta samanlaista koiraa ei olekaan, tiettyjen asioiden ja käyttäytymisten esiintyvyys ja toistettavuus kuitenkin merkitsevät jo paljon. Esimerkiksi koirien käyttäytyminen testeissä ja luonnonpetokohtaamisissa korreloi erittäin suuresti, siitä on niin monen, monen sadan koiran kokemukset jo olemassa. Aina tulee huomioida, ettei ole myöskään kahta samanlaista luonnonpetoa eikä petokohtaamista. Esimerkiksi jo etäisyys petoon vaikuttaa paljon koiran käyttäytymiseen sekä opitun käyttäytymisen tuomat käyttäytymismallit, esim. onko koira siellä tutun piha-aidan takana vai vapaana jossain. Muuttuvia tekijöitä on siis luonnonpetojenkin kanssa.  

aa_P7100310_2.JPG
AA_harjis P4380761 (2).jpg
a_P6790396.JPG

Petotestit® ovat paljon muutakin kuin vain testi tai petokohtaamisten ennakointia tai harjoittelua niitä tilanteita varten. Jokaisella omistajalla on mahdollisuus oppia tuntemaan omaa koiraansa  yhä paremmin ja tilanteessa, joka on koiralle uusi ja johon koiralla ei ole olemassa vielä opittua käyttäytymismallia (jos siis ollaan ensimmäistä kertaa). Koirien luonteesta ja käyttäytymisestä on mahdollista oppia paljon, niin halutessaan, eikä ole mitään merkitystä koiran rodulla tai käyttötarkoituksella.

Jokaiselle koiralle tilanne räätälöityy aina yksilöllisesti ja jokainen koira on tilanteessa koiran näkökulmasta katsoen onnistuja - tällä on suuri merkitys aivan jokaisen koiran maailmankuvaan. Onnistuminen voi olla yhtä hyvin tilanteen selvittäminen poistumalla paikalta tai sitten koira innostuukin haasteesta ja se pääsee purkamaan sille tärkeitä käyttäytymistarpeitaan ja testit toimivat myös samalla virikkeellistämiskeinona. Hurjat itseään täynnä olevat koirat ovat tavanneet "Suuren Kuninkaan" turvallisesti ja todenneet, että maailmassa on jotain vielä isompaa ja joskus sopii miettiä valintoja tarkemmin. Vastaavasti arat ja epävarmat koirat ovat saaneet kehitettyä lisää itsevarmuutta, selvittäessään niille sopivaksi asetetun haasteen. On paljon koiria, joille on tullut metsäreissulla haavereita ja näille on saatu samalla tavalla rakennettua uudelleen itsevarmuutta työskentelyyn ja myös nuorten metsästyskoirien tai laumanvartijakoirien turvallinen työskentelyyn kouluttaminen voidaan toteuttaa Petotestien® avulla.  Petotestit® kun todellakin räätälöityvät hyvin erilaisille koirille, erilaisiin tilanteisiin - kyse on niin paljon muusta kuin vain testistä tai siitä, haukkuuko koira jotain petoa vai ei. 

Koirilla on erilaisia tapoja ratkaista ongelmia ja uhkatilanteita. Yleisesti ajatellaan, että koirat aina puolustavat viimeiseen veripisaraan saakka omistajiaan, kuten elokuvissa Lassie ja RinTinTin kumppaneinen tekisivät - ne puolustaisivat hurjasti kaikelta maailman pahuudelta, mutta koirat ovat kuitenkin todellisuudessa opportunisteja, jotka puolustavat kaikkia resurssejaan juuri niin pitkälle kuin kokevat juuri sillä kyseisellä hetkellä kannattavaksi.

Tärkein resurssi on koiran oma henki, sen jälkeen tulevat muut asiat, esim. omat jälkeläiset. Koirat tekevät tilannearvioita aina siinä hetkessä mitä elävät ja koirilla on paljon muitakin vaihtoehtoja kuin vain puolustaminen ja hyökkääminen. Yksi aivan varteenotettava vaihtoehto on poistua tilanteesta tai yrittää rauhoitella tilannetta. Voi olla että koira on hämmentynyt eikä osaa ratkaista tilannetta heti.  

Tilanteen eskaloiminen puolustukseen ei  ole välttämättä millään tavalla kannattavaa, ei luonnossa pedoille eikä koirille myöskään. Koirat puntaroivat oudossa ja uudessa, jännittävässä tilanteessa, mikä olisi niille itselleen järkevintä. Usein tässä kohtaa nähdään erilaisia rauhoittavia eleitä ja sijaistoimintoja, joista tutuimpia ovat  maan nuuskiminen, korvien ravistelu, virtsamerkinnät sekä pään tai vartalon kääntäminen poispäin sekä liikkuminen hitaasti. Tämä käyttäytyminen herättää monessa katsojassa ajatuksen: "Ei se koira välittänyt pedosta yhtään", mutta todellisuudessa koira nimenomaan välitti, sillä vain ei ollut tilanteessa valmista käyttäytymismallia, eikä koira ollut vielä ratkaissut, kannattaako poistua, puolustautua vaiko yrittää rauhoitella - vai alkaako paine kasvaa niin suureksi ettei koira enää kykenisi mihinkään toimintaan. Monesti rauhoittelevat eleet toimivat niin luonnonpetokohtaamisissakin kuin muissakin uhkaavissa tai pattitilanteissa koiran kannalta järkevänä ratkaisuna eikä koiralla ole halua eikä tarvetta tai sillä hetkellä riittävää toimintakykyä eskaloida tilannetta. 

sijaistoim kuseskelua1.JPG
a_P7860209.JPG
a_P6800477.JPG
a_P6810656.JPG
a_P6890542.JPG

Koirilla on erilaisia selviytymiskeinoja haastavista tilanteista: Pakeneminen, taistelu, jähmettyminen (äärimmäinen stressireaktio) tai konfliktieleet (sijaistoiminnot, rauhoittelevat eleet).  Jännitystilanteissa eri keinot voivat vaihdella myös, esimerkiksi välillä koira voi puolustautua ja välillä esittää rauhoittavia eleitä  ja erilaisia sijaistoimintoja. Näitä samoja eleitä koirat esittävät meille omistajille ollessaan ylipäätään jännittyneitä jostain syystä ja joskus eleitä tulee tulkittua myös väärin. Äkkiseltään omistajan silmään iloiselta ja mielistelevältä vaikuttava koira saattaakin ilmentää todellisuudessa stressioireita tai ympäriinsä koulutuskentällä virtsaileva ja kukkoilijaksi nimitelty uros osoittaakin olevansa tilanteessa stressaantunut ja lievittää tilannetta vain koiramaisin keinoin.

Jos eläimeltä puuttuu valmis toimintamalli ja mitä vähemmän eläimellä on tilanteessa toimintakykyä, sen pidempi aika kuluu ratkaistessa ongelmaa. Voi olla että tilanne on eläimelle niin stressaava, ettei se kykene toimimaan, ja pahin vaihtoehto koirien kannalta olisi luonnonpetokohtaamisessa tämä "jäätyminen" eli lamaantuminen, jolloin koira  ei  kykene enää liikkumaan juuri millään tavalla.

Tämä vastaava jäätymistilanne voi tulla eteen monissa muissakin yhteyksissä, vaikkapa näyttelykehässä, eläinlääkärissä tai kotona haastavissa tilanteissa ja nämä tilanteet ovat sikäli hankalia, että niitä ei usein osata tunnistaa ja näistä voi syntyä se äkillinen räjähdys, jossa koira yks kaks ryhtyykin voimakkaasti puolustamaan ja monen silmään rauhallinen koira hyökkääkin "varoittamatta" puremaan.
 

Petotesteihin® kannattaa tulla avoimin mielin, ilman ennakko-odotuksia. Jos ja kun herää kysymyksiä, kannattaa ottaa meihin yhteyttä rohkeasti. Testipäiviä voi hyvällä syyllä kutsua oppimistilaisuuksiksi, sillä niissä nähdään paljon erilaisia koiria, hyvin paljon erilaisia eleitä ja käyttäytymisiä. On mahdollista oppia omasta ja muista koirista paljon. Testeissä ei pisteytetä koiria, koska kyseessä ei ole minkäänsortin kilpailu.

Tilanteen kesto on aina yksilöllinen ja tapahtuu täysin koirien ehdoilla, keskimäärin noin 15minuuttia. Kaikki saavat aina suullisen ja kirjallisen arvion sekä petokohtaisen diplomin  muistoksi. Tilaisuuksissa on myös katsojien mahdollista kysyä Askolta kysymyksiä. Joskus koirien suoritukset hämmentävät ja tämä on aivan ymmärrettävää, joskus arjessa ja kotioloissa  voi olla vaikeaa nähdä koiran todellista luonnetta opitun käyttäytymisen takaa oudoissa tilanteissa. Esimerkiksi ihmisuhka tai toiset koirat tai saaliseläimet tai pienpedot (esim. peurat, hirvet, supit yms) ovat aivan eri asia kuin suurpedot tai villisika, etenkin jos koira operoi aidan takaa.

Ensimmäistä kertaa testeihin tulevalla ei ole hankittuna opittua käyttäytymismallia vaan koiran tulee ratkaista tilanne varsin nopeasti muilla keinoilla ja välttämättä se ilmestyskirjan pedoksi muuttuminen ei ole järkevin ratkaisu vaikka voisi olla omistajan mielikuvissa toivottavaa. Oman koiran tunteminen yhä paremmin tarkoittaa yhä antoisampaa ja parempaa suhdetta. Me ihmiset olemme vastuussa kaikista koiriin liittyvistä päätöksistä ja mitä paremmin karvakorviamme tunnemme, sen reilumpia ja koiralähtöisempiä valintoja ja päätöksiä pystymme tekemään. Koirat ovat koiria, rodusta ja käyttötarkoituksesta riippumatta. Meille kovin rakkaita ja jo pentua hankkiessa usein koiraan liittyy jo paljon ennakko-odotuksia tai toiveita, koira nimetään hassulla tai hurjalla nimellä ja arkielämässä nähdään koirasta "kolikon toinen puoli", niissä tutuissa tilanteissa, opittujen käyttäytymismallien ympäröimänä. Petotesteissä® voikin paljastua koirasta yllättäviä piirteitä, sellaisia jotka ovat olleet piilossa. Tilanne eroaa arkielämästä ja normaaleista päivärutiineista melkoisesti eikä koirilla ole valmiiksi opittua käyttäytymistä tilanteeseen. Nämä uudet tiedot eivät suinkaan tee koirasta huonompaa tai parempaa, ne ovat kuitenkin tärkeitä tietoja, joita voi hyödyntää parhaimmillaan työkaluina sekä vaikuttaa myös muilla koulutusmenetelmillä jatkossa yhä paremmin. 

 

a_P7450204_2.JPG
a_P7940219.JPG

Tervetuloa mukaan! 

a_P7620655.JPG
a_P7640041_2.JPG
a_P6900614.JPG

Joskus kuultu lausahdus: "Testitilanne ei vastaa oikeaa petotilannetta" tai käyttämäämme turvatekijää eli pitkää liinaa pidetään koiralle epäedullisena ratkaisuna. Nämä ajatukset ovat siltä osin kyllä totta, että luonnonpetotilanteista puuttuu aina kontrolli, tilanteita ei voi säädellä ja hallita ja kaikki tapahtuu aivan täysin tuuripelillä ja toki niistäkin koirat oppii - eri asia on sitten onko se koiran kannalta kuinka menestyksellistä ja johtaako miten onnistumisiin. Samalla tavalla aivan täyttä tuuripeliä olisi, jos koirat vapautettaisiin johonkin alueelle vapaaksi ja katsottaisiin vain mitä pedon kanssa tapahtuu kun se kohtaa sen aitojen sisällä. Näissä edellä kuvailluissa tilanteissa puuttuu kuitenkin molemmissa mahdollisuus vaikuttaa ja käyttää vahvisteita suunnitelmallisesti ja oikea-aikaisesti. Puuttuu myös ohjaajan sosiaalinen tuki ja sosiaaliset vahvisteet, jotka nimenomaan koulutustilanteessa ovat todella tärkeitä. 

Ajattelemattomalla "luonnonmukaisuudella" voidaan pahimmillaan aiheuttaa koirille jopa kohtalokkaitakin ongelmia esim. mahdollistamalla vääränlaisten vahvisteiden saaminen, joiden purkaminen on myöhemmin täysin mahdotonta ja aiheuttavat koirille vakavan työturvallisuusriskin jatkossa.  

Tietty osa autenttisuutta siis halutaan pitääkin poissa, koska kyse on aina suunnitelmallisesta ja hallitusta koulutustilanteesta, jossa tarkoitus on aina saavuttaa koirien kannalta paras mahdollinen lopputulos, ajatellen ensisijaisesti tietenkin koiraa, mutta myös omistajaa ja tulevaisuutta.

bottom of page